• Publisher: Codific
  • 60 minutes
  • Competence Evaluation Knowledge Test Recruitment Skills
Broad software engineering test suitable as an entry test for junior and mid-level engineers
  • Publisher: UnicornGroup
  • Not for time
  • Engagement Team Team Development
High Impact Teams leren continu. Daardoor bereiken ze duurzame resultaten. Niet een keer, niet twee keer, maar telkens opnieuw.